Bønn

Bønn

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. ...

Maria

Maria

Rosenkransen er en sammensetning av flere bønner. Det er ikke nødvendig å ha en stor rosenkrans (med 53 små perler, 6 store, et midtstykke og et krusifiks) for å kunne be. Rosenkransen er et redskap for å kunne holde oversikt. Dette kan en også bruke til å be på andre måter enn ved den klassiske rosenkransbønnen. En kan også bruke fingrene for å telle eks 10 Hill deg, Maria. Eller en kan bruke en liten rosenkrans. Mulighetene er mange, og en skal ikke være redd å be selv om en ikke husker akkurat hvor mange eller hvordan den skal bes. Poenget er å faktisk be til Gud Fader, Sønn og Hellig Ånd – noe man gjør ved hjelp av rosenkransen. Slik at en åpner sitt hjerte for Gud. Den kan sies at rosenkransen kan hjelpe nettopp til det. Derfor vil jeg gi dere et eksempel på hvordan du kan bruke en liten rosenkrans: (trykk på bildet for større)

opp

Fatima

Sitemap | Impressum