Smertens mysterier

Bes ved korset

I Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånds navn.

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den Hellige Ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, sto opp dra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, og skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på Den Hellige Ånd, den hellige katolske kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.Amen.

Bes ved de store perlene a)

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som det var i opphavet så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Bes ved de store perlene a)

Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden; gi oss i dag vårt daglige brød; og forlat oss vår skyld, som vi g forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i all evighet. Amen.

Bes ved de små perlene a1)

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du iblant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. ----- Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.

Bes ved de små perlene a2)

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du iblant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. ----- Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.

Bes ved de små perlene a3)

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du iblant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. ----- Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen..

Bes ved de store perlene b)

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som det var i opphavet så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Bes ved de store perlene b)

Å, Jesus, tilgi våre synder, fri oss fra helvetes ild, før alle sjeler til Himmelen, spesielt dem som trenger det mest. Amen.

Bes ved de store perlene b)

Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden; gi oss i dag vårt daglige brød; og forlat oss vår skyld, som vi g forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i all evighet. Amen.

Misteri del dolore

Misteri del dolore

Bes ved de små perlene 1) 10x

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du iblant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus, - Jesu dødsangst i Getsemane. - Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.

Bes ved de store perlene c)

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som det var i opphavet så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Bes ved de store perlene c)

Å, Jesus, tilgi våre synder, fri oss fra helvetes ild, før alle sjeler til Himmelen, spesielt dem som trenger det mest. Amen.

Bes ved de store perlene c)

Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden; gi oss i dag vårt daglige brød; og forlat oss vår skyld, som vi g forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i all evighet. Amen.

Misteri del dolore

Misteri del dolore

Bes ved de små perlene 2) 10x

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du iblant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus, - Jesus blir hudstrøket. - Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.

Bes ved de store perlene d)

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som det var i opphavet så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Bes ved de store perlene d)

Å, Jesus, tilgi våre synder, fri oss fra helvetes ild, før alle sjeler til Himmelen, spesielt dem som trenger det mest. Amen.

Bes ved de store perlene d)

Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden; gi oss i dag vårt daglige brød; og forlat oss vår skyld, som vi g forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i all evighet. Amen.

Misteri del dolore

Misteri del dolore

Bes ved de små perlene 3) 10x

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du iblant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus, - Jesus blir tornekronet. - Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.

Bes ved de store perlene e)

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som det var i opphavet så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Bes ved de store perlene e)

Å, Jesus, tilgi våre synder, fri oss fra helvetes ild, før alle sjeler til Himmelen, spesielt dem som trenger det mest. Amen.

Bes ved de store perlene e)

Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden; gi oss i dag vårt daglige brød; og forlat oss vår skyld, som vi g forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i all evighet. Amen.

Misteri del dolore

Misteri del dolore

Bes ved de små perlene 4) 10x

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du iblant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus, - Jesus bærer sitt kors. - Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.

Bes ved de store perlene f)

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som det var i opphavet så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Bes ved de store perlene f)

Å, Jesus, tilgi våre synder, fri oss fra helvetes ild, før alle sjeler til Himmelen, spesielt dem som trenger det mest. Amen.

Bes ved de store perlene f)

Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden; gi oss i dag vårt daglige brød; og forlat oss vår skyld, som vi g forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i all evighet. Amen.

Misteri del dolore

Misteri del dolore

Bes ved de små perlene 5) 10x

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du iblant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus, - Jesus blir korsfestet og dør. - Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.

Bes ved de store perlene b)

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som det var i opphavet så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Bes ved de store perlene b)

Å, Jesus, tilgi våre synder, fri oss fra helvetes ild, før alle sjeler til Himmelen, spesielt dem som trenger det mest. Amen.

opp

Fatima

Sitemap | Impressum