Maria

Gledens mysterier

Gledens mysterier

1) Engelen Gabriels budskap til Maria (Luk. 1,28-38)2) Marias besøk hos Elisabeth (Luk. 1,39-56)
3) Jesu Kristi fødsel (Luk. 2,1-21)
4) Jesus blir båret frem i tempelet (Luk. 2,22-38)
5) Jesus blir gjenfunnet i tempelet (Luk. 2,41-52)

(bes gjerne på mandager og lørdager)

Lysets mysterier

Lysets mysterier

1) Jesus døpes i Jordan (Matt. 3, 13-17)
2) Jesus fremstår under bryllupet i Kana (Joh. 2, 1-11)
3) Jesus forkynner Guds rike og kaller til omvendelse (Mark. 1, 14-15)
4) Jesus forklares på berget (Luk. 9, 28-36)
5) Jesu innstifter nattverden (Matt. 26, 26-29)

(bes gjerne på torsdager)

Smertens mysterier

Smertens mysterier

1) Jesu dødsangst i Getsemane (Luk. 22,39-44)
2) Jesus blir hudstrøket (Joh. 19,1)
3) Jesus blir tornekronet (Joh. 19,2-3)
4) Jesus bærer sitt kors (Joh. 19,17-24)
5) Jesus blir korsfestet og dør (Joh. 19,25-37)

(bes gjerne på tirsdager og fredager)

Herlighetens mysterier

Herlighetens mysterier

1) Jesu oppstandelse fra de døde (Joh. 20,1-10)
2) Jesu himmelferd (Apg. 1,6-11)
3) Den hellige ånds komme (Apg. 2,1-12)
4) Marias opptagelse i himmelen (Åp.12,1)
5) Marias kroning i himmelen (Åp. 2,10b)

(bes gjerne på onsdager og søndager)

opp

Fatima

Sitemap | Impressum